A) Yarışmanın Amacı

Bu kategoride yarışmacılar veya yarışmacı grupları, tarafımızca tasarlanan arazi parkurunu en kısa sürede tamamlayacak bir otonom ya da uzaktan kumandalı robotu tasarlayıp inşa edeceklerdir.

B) Robot Hakkındaki Kurallar

 1. Robotlar için herhangi bir boyut sınırlaması bulunmamaktadır, ancak robot tasarlanırken  parkur boyutları göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. Robotlar otonom olabilir veya uzaktan kontrol sistemleri (uzaktan kumanda, bluetooth vb.) ile kontrol edilebilir. Kablolu haberleşme kullanılmasına izin verilmemektedir.
 3. Robotlarda hazır kit kullanılamaz.
 4. Belirtilen kurallara uymayan herhangi bir robot, hakemlerin kararıyla yarışmadan diskalifiye edilir, yarışma ve ödül alma haklarını kaybeder.

C) Parkur Hakkındaki Kurallar

 1. Yarışma parkuru 30 m uzunluğunda, 70 cm (±10 cm) genişliğindedir.
 2. Yol kenarlarında, parkur sınırını belirleyen bayraklar bulunmaktadır.
 3. Parkur engebelidir ve yol boyunca taş, kum, çamur, su birikintileri, dallar, kozalaklar, tepeler gibi çeşitli engeller bulunmaktadır. Robotlar bu engelleri aşabilecek şekilde dizayn edilmelidir.
 4. Parkur içerisindeki su birikintilerinin derinliği 5 ila 10 cm arasındadır. Hakemler gerekli gördüğünde derinliği ölçerek belirlenen seviyede olmasını sağlar. Robot parkuru tamamladıktan sonra su seviyesi ile ilgili itirazda bulunulamaz.
 5. Yarışma için uygun koşullar oluşturulacaktır ancak robotlar tasarlanırken arazide bulunan parkurun yanında hava koşulları (sıcaklık, nem, aydınlatma, yağış gibi) ve olabilecek arazi yapıları göz önünde bulundurulmalıdır.

D) Yarışma Hakkındaki Kurallar

 1. Robotların yarışma sırası, yarışma günü çekilecek kura ile belirlenir.
 2. Yarışmacılar anons edildikten sonraki 3 dakika içerisinde yarışma alanında bulunmak zorundadırlar. 3 dakika içerisinde yarışma alanında hazır olmayan robotlar yarışmadan diskalifiye edilir.
 3. Yarışma sırasında yarışmacıların herhangi bir teknik mola hakkı bulunmamaktadır.
 4. Yarışma robotlar parkurun başlangıç çizgisinden hareket ettiği andan itibaren başlar. Parkur bitene kadar geçen süre, hakemler tarafından süreölçer ile tutulur.
 5. Robotlar 8 dakika içinde parkuru tamamlamalıdır. Bu süre içinde parkuru tamamlayamayan robot parkurdan alınır, bulunduğu nokta hakemler tarafından not edilir.
 6. Robotlara yarışma süresince müdahale etmek, istisnai durumlar dışında yasaktır. Her müdahale için  bölümünde belirtilen cezalar uygulanır. İstisnai durumlar şunlardır:
  1. Robot tamamen parkur dışına çıkarsa, hakem kontrolünde yarışmacı tarafından parkurdan çıktığı noktaya yerleştirilir. Robot, parkur dışına 5 defadan fazla çıkarsa yarışmadan diskalifiye edilir.
  2. Robot, parkur içerisinde herhangi bir yere takılır ve hareket edemezse, hakem kontrolünde, robota müdahale edilebilir. Yarışmacı robotu takıldığı yerin hemen önüne koyar, hakem işaretiyle yarış devam eder. Parkur içerisinde, 8 defadan fazla takılan robot diskalifiye edilir.
 7. Yarışma sonuçları, süreler, robot süreleri, puanlama/ceza süreleri aşağıdaki maddeler ile belirlenecektir:
  1. Sıralama, parkuru bitiren robotların parkuru bitirme sürelerine aldıkları cezalar eklenerek yapılacaktır.
  2. Parkuru bitiren robot olmadığı takdirde sıralama hakemler tarafından belirlenecektir. Bu sıralamayı yaparken parkuru bitiremeyen robotların ilerleyebildiği mesafe göz önüne alınacaktır, ancak bu tek kriter değildir. Hakemlerin kararlaştırdığı diğer kriterlerde bulunabilir. Unutmayın, ne şekilde olursa olsun karar veren hakemler tamamlamayan robotlara sıralama vermeyebilir, hiçbir kazanan açıklamayabilir (birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi) ya da üçten az robota derece verebilirler.
  3. Parkur dışına çıkmalar için +20 saniye ceza robotun süresine eklenir.
  4. Parkur içinde müdahale için +15 saniye ceza robotun süresine eklenir.
  5. Yukarıdaki puanlama maddeleri uygulanarak her robotun yarışma süresi belirlenir. Bu süreler karşılaştırıldığında en kısa yarışma süresine sahip robot birinci, en kısa ikinci yarışma süresine sahip robot ikinci ve en kısa üçüncü yarışma süresine sahip robot ise üçüncü olarak ilan edilir. Parkuru tamamlayan robot sıralama olarak parkuru tamamlayamayan bütün robotların üzerinde yer alacaktır.
 8. Robotlarda yarışma sırasında tehlikeli bir durum gözlenirse (kısa devre, yanma vb.) robota gerekli müdahale, hakemlerin bilgisine sunularak, yarışmacı tarafından yapılmalıdır.
 9. Parkura kasten zarar veren yarışmacılar diskalifiye edilir.
 10. Robotlar darbelere karşı dayanıklı şekilde tasarlanmalıdır. Yarışma sırasında robotlara gelen maddi zararlarda Yıldız Robocon Ekibi ve YTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü sorumluluk kabul etmez.
 11. Belirtilen kuralların dışında kararsızlık yaratacak bir durum meydana geldiğinde, gerekli kararı bu kategorinin hakemleri verecektir.
 12. Tüm katılımcılar yukarıda belirtilen tüm kurallara ve yayınlanan "Yarışma Genel Kuralları"na uymak zorundadırlar. Bu kurallara uyulmadığı takdirde hakemler, robotu eleme hakkına sahiptir.

Güncel (Geçerli) Revizyon: 2017-01-29-v1


Değişiklik Geçmişi

(29 Ocak 2017) Revizyon 2017-01-29-v1:

 • Yıldız Robocon '17 için yayınlanmış sürüm.