A) Yarışmanın Amacı

Bu kategoride yarışmacılar veya yarışmacı grupları, kendi tasarlayıp inşa ettikleri robotlarını yarışma sırasında sergileyip jüri üyeleri tarafından çeşitli kategorilerde değerlendirilerek, puanlama sonucunda en yüksek puanı elde etmeye çalışırlar.

B) Robot Hakkındaki Kurallar

 1. Robotlar hakkında herhangi bir sınırlandırma yoktur. Ancak çevresine tehlike arz edebilecek donanıma veya yapıya sahip robotların, robot raporlarında bu durumları belirtmesi gereklidir.

C) Yarışma Alanı Hakkındaki Kurallar

 1. Yarışma tarafımızca sağlanan, her katılımcı robot için ayrı sergileme masası içeren bir alanda gerçekleşir. Elektrik ihtiyacı ve benzeri konularda gerekli destek yarışmacılarımıza sağlanacaktır.
 2. Yarışmacılar, robotlarını çalıştırmaları gerektiği zaman kurallara uygun hareket etmelidir. Yarışmacıların "Yıldız Robocon Güvenlik Standartları"na tekrar göz atmalarını tavsiye ederiz.

D) Yarışma Hakkındaki Kurallar

 1. Yarışmanın odak noktası robotun teknik özellikleri, mevcut teknolojilerin ve üretim tekniklerinin kullanımının değerlendirilmesi, aynı zamanda robotun işlevsel olması ve ortaya koyduğu probleme getirdiği çözümün incelenmesidir. Bununla birlikte yarışmacının teknik anlamda konuya hakim olması beklenmektedir.
 2. Yarışmacılar, yarışma tarihinden önce yarışma ekibine, ön değerlendirmelerini yapabilmeleri için robotlarının detaylı raporlarını içeren bir postayı Yıldız Robocon Eposta Adresi eposta adresine gönderirler. Bu raporlarda robotun temel bilgileri, amacı, kullanılan malzemeleri, üretim süreci ve sonuçlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.
 3. Detaylı rapor için son gönderim tarihi 19 Mart 2017 saat 23.59 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gönderilen raporlara sahip robotlar, raporları gönderilmemiş olarak sayılıp yarışmaya dahil edilmezler. Bu konuda yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 4. Raporlar incelendikten sonra, öndeğerlendirme sonuçlarına göre, yarışmacılara kabul veya ret postaları 22 Mart 2017 (saat 23.59) tarihinden önce eposta adreslerine gönderilecektir. Gönderilen raporlar da öndeğerlendirmede göz önüne alınan kriterlerden biridir. Ayrıca öndeğerlendirme sonuçları, aynı anda, web sitesi üzerinden açıklanabilir.
 5. Öndeğerlendirmeyi geçemeyen robotlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 6. Sergilenmekte olan robotların değerlendirmesini yarışma alanında gezecek olan jürilerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.
 7. Değerlendirme 40 puan üzerinden olup, Ek 1'de belirtilen YTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda puanlanacaktır. 40 puan üzerinden en yüksek puan almış olan ilk üç robot açıklanacaktır.
 8. Robotlar sergilenirken tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Sergilenirken robotlara gelebilecek maddi zararlarda YTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü sorumluluk kabul etmez.
 9. Tüm katılımcılar yukarıda belirtilen tüm kurallara ve yayınlanan "Yarışma Genel Kuralları"na uymak zorundadırlar. Aksi yaşanan durumlarda yarışmadan men edilme durumu söz konusudur.

Ek 1: Değerlendirme Tablosu

Değerlendirme Kriteri Puanlama
Teknik Yetkinlik 10 Puan
Özgünlük 10 Puan
Probleme Çözüm Derecesi 10 Puan
Organizasyon Ekibinin Puanı 10 Puan
Toplam 40 Puan

Güncel (Geçerli) Revizyon: 2017-03-15-v1


Değişiklik Geçmişi

(15 Mart 2017) Revizyon 2017-03-15-v1:

 • D.2. Maddesine raporların içeriğinde bulunması gereken temel konu başlıkları eklenmiştir. 

(19 Şubat 2017) Revizyon 2017-02-19-v1:

 • Yıldız Robocon '17 için yayınlanmış sürüm.